Dr. László Péter András

Lectori salutem!

Dr. László Péter András ügyvéd vagyok.

A Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán szereztem jogi doktorátust, ezt követően pedig a jogi szakvizsgát is sikerrel abszolváltam. Egyetemi éveim alatt joggyakornoki tevékenységet láttam el dr. László Mária ügyvédnél, majd a későbbiekben a Dr. Méhes Dávid Dániel Ügyvédi Irodában helyezkedtem el, ahol túlnyomórészt büntetőjoggal foglalkoztam. 2016. március 1-től napjainkig dr. László Mária ügyvéd mellett – „családi vállalkozásként”- tevékenykedem.

Tevékenységem spektrumát elsősorban a büntetőjog öleli fel, melynek keretén belül sértetti jogi képviseletet, közvetítői eljárásokban (mediáció) való részvételt, büntetőjogi tanácsadást, valamint védelmet látok el a nyomozó hatóságok, illetve a bíróságok előtt, akár olasz nyelven, olasz ügyfelek részére is. Ezen túlmenően polgári joggal is foglalkozom; ingatlan adásvétellel, ajándékozással, cserével, valamint cégekkel, azok alapításával, módosításával, polgári peres és nemperes eljárásokban való képviselettel kapcsolatban fordulhatnak bizalommal hozzám a tisztelt magyar és olasz ügyfelek. Olasz nyelvtudásommal lebontom a nyelvi akadályokat, gördülékenyebbé téve ezáltal az ügyfelek közötti kommunikációt és az ügyintézést. Amennyiben hivatásos vagy amatőr sportoló elvész a jog világának útvesztőjében, állok szíves rendelkezésére. Sportjogi képviseletet (sportszerződések, azokból fakadó kötelmek, versenyeljárásokban való részvétel, stb.) is ellátok.

„Clara pacta, boni amici”