Sportjog

Hazánkban a sportjogról kétféle felfogás létezik; az egyik szemlélet szerint önálló jogterület, míg a másik felfogás ezt tagadja. Nos, az Iroda nem kíván állást foglalni ebben a kérdésben, annak eldöntését inkább elméleti jogászokra bízza.

Kijelenthetjük azonban, hogy a sportjogot több jogág is érint; úgymint a polgári jog, ezen belül a szerződések joga, a munkajog, a társasági jog, immár mint a Ptk. szerves része, illetve a pénzügyi jog. A sportjog „Bibliájának” tulajdonképpen  a 2004. évi I. törvényt tekintjük. A sportjogi tevékenység gyakorlatilag a sportolókat érintő lényeges kérdéseket öleli fel. Ide tartoznak a sportszerződések elkészítése, módosítása, megszüntetése, a doppingvétség kérdései, az átigazolások, az átigazolásból eredő jogviták, fegyelmi és az egyéb eljárások.

Amennyiben Ön hivatásos vagy amatőr sportoló, és jogvitája támadt egyesületével vagy más szervezettel, forduljon hozzánk bizalommal, ügyét teljes körűen intézzük, Önnek csupán a sportra kell összpontosítania!