A fizetési meghagyásról általában

Posted on

A fizetési meghagyás jogintézményét a 2009. évi L. törvény, eljárási szabályait pedig a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) Kis értékű perek címszó alatt szabályozza.

A fizetési meghagyásos eljárás a polgári peres eljárás helyett alkalmazott közjegyzői eljárás, amelynek célja a nem vitatott pénzkövetelések gyors és hatékony érvényesítése. Az eljárás során a közjegyző felszólítja a kötelezettet a teljesítésre, melyre 15 nap áll rendelkezésre. Amennyiben a 15 napos határidő eredménytelenül telik el, azaz a kötelezett ez idő alatt nem fizeti ki tartozását, és a kötelezett nem terjeszt elő ellentmondást a fizetési meghagyással szemben, úgy a fizetési meghagyás jogerőre emelkedik, és végrehajthatóvá válik, akárcsak a jogerős bírósági ítélet.

Abban az esetben, ha a kötelezett vitatja, tehát ellentmond a követelésnek, az eljárás polgári perré alakul át.

Fontos kiemelni, hogy ha a követelés összege az 1.000.000, azaz egymillió Ft összeget nem haladja meg, az adósnak (kötelezettnek) ismert belföldi lakóhelye vagy tartózkodási helye van, úgy abban az esetben követelését kizárólag fizetési meghagyás útján érvényesítheti.

Ha a követelés összege az 1.000.000, azaz egymillió Ft-ot meghaladja, a jogosult (hitelező) választhat; az adós tartozását vagy bírósági úton vagy pedig fizetési meghagyás útján érvényesítheti.

Azok a magánszemélyek, egyéni vállalkozók, társasházak, nonprofit Bt.-k, nonprofit Kkt.-k, akik jogi képviselővel nem rendelkeznek, a fizetési meghagyást papír és elektronikus alapján is benyújthatják. Természetesen az ügyintézés pontossága és hatékonysága érdekében célszerű ebben az esetben is jogi képviselő segítségét kérni.

 Kizárólag jogi képviselővel nyújthat be fizetési meghagyást a jogi képviselővel rendelkező fél, minden vállalkozás (kft., bt., kkt., zrt., nyrt.) és a külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe, valamint az egyéni cég, minden jogi személy (szövetkezet, költségvetési szerv, önkormányzat, egyesület, alapítvány, szövetség)!